jump to navigation

Säännöt

Säännöt

1 § Yhteenliittymän nimi on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kristilliset opiskelijat. Nimen lyhenne on KO. Yhteenliittymä voi myös käyttää nimenään nimeä Kristilliset opiskelijat.

2 § Yhteenliittymän tarkoituksena on mahdollistaa ylioppilaskunnan kristittyjen jäsenten osallistuminen ylioppilaskuntapolitiikkaan ja vaikuttaa yliopistoyhteisössä kristilliseltä arvopohjalta. Tätä varten yhteenliittymä voi asettaa ehdokkaita ylioppilaskunnan edustajiston vaaleihin. Yhteenliittymä voi myös järjestää muuta tarkoitustaan tukevaa toimintaa.

3 § Yhteenliittymä ei ole sitoutunut minkään yksittäisen kirkon oppiin. Yhteenliittymän piirissä ei saa suosia mitään kirkkoa tai sellaisen jäseniä, vaan yhteenliittymä toimii yhteiskristilliseltä pohjalta.

4 § Yhteenliittymä on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhteenliittymän piirissä ei saa suosia mitään puoluetta tai sellaisen jäseniä.

5 § Yhteenliittymän jäseniä ovat kaikki ko-sähköpostilistalla olevat henkilöt. Yhteenliittymän äänivaltaisia jäseniä ovat yhteenliittymän vaaliliitossa ylioppilaskunnan vaaleissa ehdolla olleet. Yhteenliittymän äänivaltaiseksi jäseneksi voidaan 5/6 enemmistöllä ottaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, joka yhteenliittymälle omistautumisellaan jäsenyyden ansaitsee. Yhteenliittymän jäsenyydestä voi myös erota tai tulla erotetuksi 5/6 enemmistön päätöksellä.

6 § Yhteenliittymällä on puheenjohtaja. Yhteenliittymän äänivaltaiset, kokouksessa paikalla olevat jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan puolen vuoden välein, syksyllä ja keväällä. Yhteenliittymän jäsenet valitsevat keskuudestaan myös varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja tarvittaessa muita vastaavia.

7 § Yhteenliittymän kaikki kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja sähköpostilla. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle vähintään kolmen jäsenen sitä pyytäessä. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme äänivaltaista jäsentä on läsnä. Kokous päättää yhteenliittymän taloudesta. Kokouksissa noudatetaan hyviä kokouskäytäntöjä.

8 § Yhteenliittymän päätökset edustajistoa koskevissa asioissa ovat edustajistoryhmälle suuntaa-antavia.

9 § Yhteenliittymän kunniajäsenyys voidaan myöntää 5/6 enemmistöllä henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti KO:ssa ja ylioppilasliikkeessä. Kunniajäsenistä päätetään syksyn ja kevään viimeisessä kokouksessa.

10 § Sääntöjä voidaan muuttaa kokouksessa 5/6 enemmistöllä.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: